Teräs- ja alumiinirakenteet; suunnittelu ja toteutus (K103)

Komitea vastaa kantavien teräs- (SFS-EN 1993 -standardit) ja alumiinirakenteiden (SFS-EN 1999 -standardit) suunnittelussa käytettävistä Eurokoodi-standardeista sekä teräs- ja alumiinirakenteiden toteutusstandardeista (SFS-EN 1090 -standardit).

Komitea seuraa myös komitean ISO/TC 167 standardisointia.

Standardi SFS-EN 1090-1 on rakennustuotedirektiivin (rakennustuoteasetuksen) mukainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN) eli standardin mukaisesti toteutettuihin teräs- ja alumiinirakenteisiin voidaan kiinnittää CE-merkintä.

Komitean vastuuhenkilö on Hanna Järvenpää.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 135 Execution of steel structures and aluminium structures
  • CEN/TC 250/SC 3 Eurocode 3: Design of steel structures
  • CEN/TC 250/SC 9 Eurocode 9: Design of aluminium structures
  • ISO/TC 167 Steel and aluminium structures