Metallien korroosio (K100)

Komitean toimialue kattaa metallien ja niiden seosten korroosionestoon ja korroosiotestaukseen laadittavat standardit.

Laadittavat standardit koskevat mm.:

  • bimetallista korroosiota
  • ilmastollista ja merivedessä tapahtuvaa korroosiota
  • piste-, jännitys- ja raerajakorroosiota
  • korroosioväsymistä
  • katodista suojausta.

Komitean vastuuhenkilö on Mika Vartiainen.

Tekniset komiteat:

  • CEN/TC 219 Cathodic protection
  • CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings
  • ISO/TC 156 Corrosion of metals and alloys