Oppilaitoksille

Standardeilla on merkittävä rooli jokaisen tekniikan alan ammattilaisen työssä. Haluamme tukea opiskeluvaiheessa olevia antamalla tietoa standardeista ja standardisoinnista. Siksi olemme laatineet kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikan sekä energian alueilta opettamisen ja opiskelun tueksi luentomateriaalia sekä oppilaitoskäsikirjoja.

Lisäksi on mahdollista, että METSTA yhdessä SFS:n kanssa tulee pitämään räätälöidyn luennon opiskeluaihealueeseen liittyvistä standardeista. Jos luentoapu kiinnostaa, ota yhteyttä.

SFS on perustanut opiskelijoita varten erityisen oppilaitosportaalin (SFSedu).

SFSedu

Luentomateriaali

METSTA on laatinut oppimateriaalia tukemaan teknisen alan opetusta ja harjoitustöiden tekemistä. Luentomateriaaleissa esitellään aihealueen keskeisiä standardeja sekä niiden periaatteita.

Luentomateriaalit löytyvät SFSedu-sivustolta täältä. Ks. kohta "Kone-, tuotanto- ja materiaalitekniikka".