Lausuntojen antaminen

Kaikki METSTAn toimialueeseen kuuluvat ajankohtaiset lausunto- ja äänestysvaiheissa olevat standardiehdotukset luetellaan Lausuntopyynnöt-sivulla. CENin ja ISOn ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on:
  • CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen. Ehdotusten tunnus: prEN, prEN ISO tai ISO/DIS.
  • CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit. Ehdotusten tunnus: FprEN, FprEN ISO tai ISO/FDIS.
  • CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi. Voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista. Ehdotusten tunnus: FprEN tai FprEN ISO. 
Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Loppuäänestyksessä olevia standardiehdotuksia sekä valmiita jo julkaistuja standardeja voi ostaa SFS:n verkkokaupasta (http://sales.sfs.fi).

Kansallisten komiteoiden jäsenet saavat komiteoiden vastuulle kuuluvat ehdotukset (lausuntokierros ja loppuäänestys) automaattisesti ilman erilliskorvausta osana komitean jäsenpostitusta (dokumenttien jakelu METSTA-komiteaportaalin kautta).

Ohjeita lausuntojen antamiseen

Kysymme kaikkien ehdotusten osalta:
  • kantaa (”hyväksymme” tai ”emme hyväksy”) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen (lausuntovaiheessa) tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina (äänestysvaiheessa)
  • mahdollisia yksityiskohtaisia kommentteja ehdotuksen tekniseen sisältöön (lausuntovaiheessa) sekä
  • hyväksyntää ja kommentteja ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun kautta. Kansallisten standardisointikomiteoiden jäsenet voivat lähettää lausunnot suoraan METSTAn yhteyshenkilölle. 

Kommentit eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardiehdotuksiin on aina esitettävä englanniksi, kansallisiin standardiehdotuksiin suomeksi. Annettujen lausuntojen käsittelemiseksi:

  • lausunnot on toimitettava esitettyyn määräaikaan mennessä
  • on esitettävä standardiehdotuksen ao. kohtiin liittyvät kommentit ja niiden perustelut
  • suositellaan myös valmiin ehdotuksen esittämistä, miten tekstiä tulisi muuttaa
  • ilmoitatte erikseen myös kantanne ehdotuksen hyväksymiseen.