Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 14 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019076

prEN ISO 8044

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Basic terms and definitions (ISO/DIS 8044:2019)

Metallien ja metalliseosten korroosio. Termit ja määritelmät
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8044:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Chemical conversion coatings

LP 2019095

ISO/DIS 22462

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Test methods of friction coefficient measurement of chemical conversion coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019109

FprEN ISO 5171

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Gas welding equipment. Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO/FDIS 5171:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 5171
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-23 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019110

prEN ISO 21904-4

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Health and safety in welding and allied processes. Equipment for capture and separation of welding fume. Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO/DIS 21904-4:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 15012-4:2016:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-01 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019111

prEN ISO 21904-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Health and safety in welding and allied processes. Equipment for capture and separation of welding fume -- Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 15012-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-09 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019112

prEN ISO 21904-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Health and safety in welding and allied processes. Equipment for capture and separation of welding fume. Part 1: General requirements (ISO/DIS 21904-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 15012-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-09 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019113

prEN ISO 3821

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Gas welding equipment. Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO/DIS 3821:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 3821,SFS-EN ISO 3821:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019116

prEN ISO 9455-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Soft soldering fluxes. Test methods. Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO/DIS 9455-3:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 9455-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-21 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019124

prEN ISO 945-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Microstructure of cast irons. Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/FDIS 945-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 945-1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-05 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019127

ISO/DIS 6370-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels -- Determination of the resistance to abrasion -- Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-21 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019132

ISO/ASTM FDIS 52904

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Additive manufacturing -- Process characteristics and performance -- Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019134

prEN ISO 14713-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon. Osa 2: Kuumasinkitys
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 14713-2,SFS-EN ISO 14713-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019135

FprEN ISO 15620

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Welding. Friction welding of metallic materials (ISO/FDIS 15620:2019)

Hitsaus. Metallisten materiaalien kitkahitsaus
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 15620:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019136

prEN ISO 8289-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen