Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 60 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 8 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019132

ISO/ASTM FDIS 52904

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Additive manufacturing -- Process characteristics and performance -- Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019134

prEN ISO 14713-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon. Osa 2: Kuumasinkitys
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 14713-2,SFS-EN ISO 14713-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019136

prEN ISO 8289-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

LP 2019170

prEN 13411-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Terminations for steel wire ropes. Safety. Part 4: Metal and resin socketing

Sivuja/Pages: 25
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2019182

prEN ISO 2702

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Fasteners. Heat-treated steel tapping screws. Mechanical and physical properties (ISO/DIS 2702:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2702:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-14 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019186

ISO/ASTM FDIS 52902

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Additive manufacturing -- Test artefacts -- Geometric capability assessment of additive manufacturing systems

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019207

ISO/ASTM FDIS 52911-1

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Additive manufacturing -- Design -- Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-08 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 219 Cathodic protection

LP 2019211

FprEN 12954

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures

Sivuja/Pages: 40 Korvaa standardin SFS-EN 12954:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-16 Asiantuntija: Mika Vartiainen