Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 64 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 5 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019394

EN ISO 15614-1:2017/prA2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure test. Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys. Amendment 2 (ISO 15614-1:2017/DAM 2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-26 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019412

ISO/DIS 22680

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-17 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019422

ISO/ASTM DIS 52950

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Additive manufacturing -- General principles -- Overview of data processing

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-16 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019462

FprEN ISO 11844-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Corrosion of metals and alloys. Classification of low corrosivity of indoor atmospheres. Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO/FDIS 11844-3:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11844-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-03 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 261 Additive manufacturing

LP 2019464

ISO/ASTM DIS 52921

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Additive manufacturing -- General principles -- Standard practice for part positioning, coordinates and orientation

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-08 Asiantuntija: Ville Saloranta