Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 13 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 240 Thermal spraying and thermally sprayed coatings

LP 2019306

prEN 17393

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Thermal spraying. Tubular coating tensile test

Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019307

prEN ISO 11463

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Evaluation of pitting corrosion (ISO/DIS 11463:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11463:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 352 Nanotechnologies

LP 2019313

prEN ISO 17200

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Nanotechnology. Nanoparticles in powder form. Characteristics and measurements (ISO/DIS 17200:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 229 Nanotechnologies

LP 2019321

ISO/DIS 17200

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019324

prEN ISO 8062-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts. Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO/DIS 8062-3:2019)

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 3: Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8062-3 + AC,SFS-EN ISO 8062-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019338

prEN ISO 7539-10

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 10: Reverse U-bend method (ISO/DIS 7539-10:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 7539-10:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-29 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Physical vapor deposition coatings

LP 2019339

ISO/FDIS 21874

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-08 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 114 Safety of machinery

LP 2019351

FprEN ISO 13857

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Safety of machinery. Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO/FDIS 13857:2019)

Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 13857
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2019356

EN ISO 25178-72:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Areal. Part 72: XML file format x3p. Amendment 1 (ISO 25178-72:2017/DAM 1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019370

FprEN ISO 15607

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. General rules (ISO/FDIS 15607:2019)

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Yleisohjeet
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 15607,SFS-EN ISO 15607:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-20 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019372

FprEN ISO 6947

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Welding and allied processes. Welding positions (ISO/FDIS 6947:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 6947,SFS-EN ISO 6947:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019375

FprEN ISO 13919-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Electron and laser-beam welded joints. Requirements and recommendations on quality levels for imperfections. Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO/FDIS 13919-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 13919-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-08 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 121 Welding and allied processes

LP 2019376

FprEN ISO 9090

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes (ISO/FDIS 9090:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 29090
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-12 Asiantuntija: Ville Saloranta