Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 60 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 14 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019140

prEN ISO 9241-210

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO/FDIS 9241-210:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-17 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2019163

prEN ISO 12999-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 1: Sound insulation (ISO/DIS 12999-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 12999-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-20 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock

LP 2019164

prEN ISO 28927-13

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 13: Fastener driving tools (ISO/DIS 28927-13:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-31 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019168

prEN 12999

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Loader cranes

Nosturit. Kuormausnosturit
Sivuja/Pages: 103
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019169

prEN 13001-3-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. General design. Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery. Gears and gear boxes

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-7: Koneistojen rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen. Vaihteet ja vaihdelaatikot
Sivuja/Pages: 41
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019176

prEN 15096

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Devices to prevent pollution by backflow of potable water. Hose Union anti-vacuum valves. DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D. General technical specification

Sivuja/Pages: 24
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-13 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 156 Ventilation for buildings

LP 2019177

prEN ISO 12759-5

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Fans. Efficiency classification for fans. Part 5: Jet fans (ISO/DIS 12759-5:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-11 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases

LP 2019178

ISO/DIS 22031

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Sampling and test method for cleanable filter media taken from filters of systems in operation

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-11 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 117 Fans

LP 2019179

ISO/DIS 12759-5

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 5: Jet fans

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-11 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply, wastew

LP 2019180

ISO/DIS 24527

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines on alternative drinking water service provision during a crisis

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-16 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019195

prEN ISO 11691

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow. Laboratory survey method (ISO/DIS 11691:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11691:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-21 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019197

prEN ISO 25066

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Common Industry Format (CIF) for Usability. Evaluation Report (ISO/IEC 25066:2016)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-28 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and

LP 2019204

prEN 15188

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations

Sivuja/Pages: 34 Korvaa standardin SFS-EN 15188:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-07-06 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 44 Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Sys

LP 2019208

prEN ISO 22043

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ice-cream freezers. Classification, requirements and test conditions (ISO/DIS 22043:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-07-05 Asiantuntija: Tommi Carlson