Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 96 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 4 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020115

prEN ISO 12179

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Calibration of contact (stylus) instruments (ISO/DIS 12179:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 12179:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020138

prEN ISO 21920-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO/DIS 21920-2:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020139

prEN ISO 21920-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 1: Indication of surface texture (ISO/DIS 21920-1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020140

prEN ISO 21920-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 3: Specification operators (ISO/DIS 21920-3:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja