Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 6 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019068

prEN 14451

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Devices to prevent pollution by backflow of potable water. In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive. Family D, type A

Takaisinvirtauksesta aiheutuvan talousveden saastumisen estolaitteet. Johdossa olevat tyhjiöventtiilit, DN 10?DN 50. Tuoteperhe D, tyyppi A
Sivuja/Pages: 22
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-04 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019075

prEN ISO 2106

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Anodizing of aluminium and its alloys. Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings. Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2106:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019087

prEN 1706

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition and mechanical properties

Alumiini ja alumiiniseokset. Valut. Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
Sivuja/Pages: 34 Korvaa standardin SFS-EN 1706,SFS-EN 1706:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019088

prEN 1676

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Alloyed ingots for remelting. Specifications

Alumiini ja alumiiniseokset. Uudelleen sulatettavat seostetut alumiiniharkot. Spesifikaatiot
Sivuja/Pages: 16 Korvaa standardin SFS-EN 1676,SFS-EN 1676:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases

LP 2019129

ISO/DIS 15727

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
UV-C devices -- Measurement of output of UVC lamp

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2019130

ISO/DIS 52031

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Energy performance of buildings -- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies -- Space emission systems (heating and cooling)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-22 Asiantuntija: Tuire Tommila