Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 64 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 5 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 69 Industrial valves

LP 2019395

prEN 12569

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Industrial valves. Valves for chemical and petrochemical process industry. Requirements and tests

Sivuja/Pages: 23 Korvaa standardin SFS-EN 12569 + AC:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-02 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 268 Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applica

LP 2019421

EN ISO 23208:2019/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Cryogenic vessels. Cleanliness for cryogenic service. Amendment 1 (ISO 23208:2017/DAM 1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-17 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019468

prEN 764-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Pressure equipment. Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment

Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät
Sivuja/Pages: 55 Korvaa standardin SFS-EN 764-7,SFS-EN 764-7:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-14 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 69 Industrial valves

LP 2019469

EN 12516-2:2014/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Industrial valves. Shell design strength. Part 2: Calculation method for steel valve shells

Sivuja/Pages: 17
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-14 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 153 Valves

LP 2019471

ISO/FDIS 22109

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Industrial valves -- Gearbox for valves

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-18 Asiantuntija: Ville Saloranta