Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 60 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 8 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019142

EN 13480-2:2017/prA7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 2: Materials

Sivuja/Pages: 3
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019143

EN 13480-3:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019144

EN 13480-3:2017/prA2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 27
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019145

EN 13480-3:2017/prA3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 30
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019185

FprEN 573-3

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and form of wrought products. Part 3: Chemical composition and form of products

Alumiini ja alumiiniseokset. Muokattujen tuotteiden kemiallinen koostumus ja tuotemuodot. Osa 3: Kemiallinen koostumus ja tuotemuodot
Sivuja/Pages: 53 Korvaa standardin SFS-EN 573-3,SFS-EN 573-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 69 Industrial valves

LP 2019188

prEN ISO 8659

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Thermoplastics valves. Fatigue strength. Test method (ISO/DIS 8659:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 28659:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-23 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019190

EN 12392:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Wrought products and cast products. Special requirements for products intended for the production of pressure equipment

Alumiini ja alumiiniseokset. Painelaitteiden valmistuksessa käytettävien muokattujen ja valettujen tuotteiden erikoisvaatimukset
Sivuja/Pages: 5
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-16 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019193

EN 13445-3:2014/prA15

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Part 3: Design

Sivuja/Pages: 21
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-29 Asiantuntija: Ville Saloranta