Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 6 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019057

prEN 15776

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure vessel parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %

Lämmittämättömät paineastiat. Lisävaatimukset valuraudasta, jonka venymä on korkeintaan 15 %, valmistettujen paineastioiden ja niiden osien suunnitteluun ja valmistukseen
Sivuja/Pages: 42 Korvaa standardin SFS-EN 15776 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019075

prEN ISO 2106

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Anodizing of aluminium and its alloys. Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings. Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2106:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 69 Industrial valves

LP 2019083

prEN ISO 22109

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Industrial valves. Gearbox for valves (ISO/DIS 22109:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-01 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019087

prEN 1706

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition and mechanical properties

Alumiini ja alumiiniseokset. Valut. Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
Sivuja/Pages: 34 Korvaa standardin SFS-EN 1706,SFS-EN 1706:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019088

prEN 1676

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Alloyed ingots for remelting. Specifications

Alumiini ja alumiiniseokset. Uudelleen sulatettavat seostetut alumiiniharkot. Spesifikaatiot
Sivuja/Pages: 16 Korvaa standardin SFS-EN 1676,SFS-EN 1676:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019124

prEN ISO 945-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Microstructure of cast irons. Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/FDIS 945-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 945-1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-05 Asiantuntija: Mika Vartiainen