Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 4 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019324

prEN ISO 8062-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts. Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO/DIS 8062-3:2019)

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 3: Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8062-3 + AC,SFS-EN ISO 8062-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019374

EN 13445-5:2014/FprA2

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Unfired pressure vessels. Part 5: Inspection and testing

Sivuja/Pages: 17
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019377

EN 13445-3:2014/prA14

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Part 3: Design

Sivuja/Pages: 56
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 69 Industrial valves

LP 2019379

prEN ISO 4126-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Safety devices for protection against excessive pressure. Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in combination (ISO/DIS 4126-3:2019)

Ylipaineen varolaitteet.Osa 3: Varoventtiili- ja murtokalvoyhdistelmät
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 4126-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-14 Asiantuntija: Ville Saloranta