Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 96 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 26 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2020001

ISO/ASTM DIS 51818

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Practice for dosimetry in an electron beam facility for radiation processing at energies between 80 and 300 keV

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020007

ISO/DIS 52120-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Energy performance of buildings -- Contribution of building automation and controls and building management -- Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-13 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020008

ISO 16484-5:2017/FDAmd 1

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Building automation and control systems (BACS) -- Part 5: Data communication protocol

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-03 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/SS M11 Powder metallurgy

LP 2020048

prEN ISO 28080

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hardmetals. Abrasion tests for hardmetals (ISO/DIS 28080:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Frans Nilsen
 

 

CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management

LP 2020063

prEN ISO 52120-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Energy performance of buildings. Contribution of building automation and controls and building management. Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 (ISO/DIS 52120-1:2020)

Rakennusten energiatehokkuus. Kiinteistöautomaation, ohjauksen ja kiinteistönhallinnan vaikutus. Osa 1: Moduulit M10-4,5,6,7,8,9,10
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 15232-1:2017
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-12 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2020066

prEN ISO 9053-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Determination of airflow resistance. Part 2: Alternating airflow method (ISO/DIS 9053-2:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-12 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020067

ISO/DIS 22185-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures -- Part 1: Principles, nomenclature and moisture transport mechanisms

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-15 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 195 Machinery and equipment for concrete work

LP 2020073

ISO/DIS 21573-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Building construction machinery and equipment -- Concrete pumps -- Part 2: Procedure for examination of technical parameters

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2020080

prEN ISO 8407

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Removal of corrosion products from corrosion test specimens (ISO/DIS 8407:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Frans Nilsen
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020095

FprEN 1009-1

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 1: Common requirements for machinery and processing plants

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 1: Osittain valmiiden koneiden ja käsittelylaitosten yhteiset vaatimukset
Sivuja/Pages: 91 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020096

FprEN 1009-2

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 2: Syöttö- ja kuljetuslaitteiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 27 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020097

FprEN 1009-3

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 3: Murskauskoneiden ja myllyjen erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020098

FprEN 1009-4

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 4: Specific requirements for screening machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 4: Seulakoneiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 36 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020099

FprEN 1009-5

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 5: Puhdistus-, kierrätys-, lajittelu- ja mudan käsittelykoneiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 38 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 127 Terminology, commercial nomenclature, classification and rat

LP 2020106

ISO/DIS 16417

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Hydraulic Breakers -- Terminology and commercial specifications Terminology and commercial specifications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-30 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020115

prEN ISO 12179

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Calibration of contact (stylus) instruments (ISO/DIS 12179:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 12179:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020118

prEN 13601

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Copper rod, bar and wire for general electrical purposes

Kupari ja kupariseokset. Kuparitangot ja -langat yleiseen sähkötekniseen käyttöön
Sivuja/Pages: 28 Korvaa standardin SFS-EN 13601:en,SFS-EN 13601
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020119

prEN 13603 rev

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes

Sivuja/Pages: 22 Korvaa standardin SFS-EN 13603:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020120

prEN 13605

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Copper profiles and profiled wire for electrical purposes

Kupari ja kupariseokset. Kupariprofiilit ja -profiililangat sähkötekniseen käyttöön
Sivuja/Pages: 29 Korvaa standardin SFS-EN 13605:en,SFS-EN 13605
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2020132

EN ISO 389-3:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators. Amendment 1 (ISO 389-3:2016/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2020134

EN ISO 898-3:2018/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 3: Flat washers with specified property classes. Amendment 1 (ISO 898-3:2018/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2020135

ISO/FDIS 10968

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Earth-moving machinery -- Operator's controls

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-ISO 10968:2017:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020138

prEN ISO 21920-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO/DIS 21920-2:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020139

prEN ISO 21920-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 1: Indication of surface texture (ISO/DIS 21920-1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2020140

prEN ISO 21920-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 3: Specification operators (ISO/DIS 21920-3:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2020150

EN ISO 1891-2:2014/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Fasteners. Terminology. Part 2: Vocabulary and definitions for coatings. Amendment 1 (ISO 1891-2:2014/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Tommi Carlson