Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 33 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019051

prEN ISO 24551

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics. Accessible design. Spoken instructions of consumer products (ISO/DIS 24551:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019052

prEN ISO 24550

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics. Accessible design. Indicator lights on consumer products (ISO/DIS 24550:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019055

ISO/DIS 24550

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019056

ISO/DIS 24551

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019061

EN 12449:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät putket yleiseen käyttöön
Sivuja/Pages: 5
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019068

prEN 14451

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Devices to prevent pollution by backflow of potable water. In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive. Family D, type A

Takaisinvirtauksesta aiheutuvan talousveden saastumisen estolaitteet. Johdossa olevat tyhjiöventtiilit, DN 10?DN 50. Tuoteperhe D, tyyppi A
Sivuja/Pages: 22
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-04 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019075

prEN ISO 2106

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Anodizing of aluminium and its alloys. Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings. Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2106:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019076

prEN ISO 8044

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Basic terms and definitions (ISO/DIS 8044:2019)

Metallien ja metalliseosten korroosio. Termit ja määritelmät
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8044:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019087

prEN 1706

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition and mechanical properties

Alumiini ja alumiiniseokset. Valut. Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
Sivuja/Pages: 34 Korvaa standardin SFS-EN 1706,SFS-EN 1706:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019088

prEN 1676

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Alloyed ingots for remelting. Specifications

Alumiini ja alumiiniseokset. Uudelleen sulatettavat seostetut alumiiniharkot. Spesifikaatiot
Sivuja/Pages: 16 Korvaa standardin SFS-EN 1676,SFS-EN 1676:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019089

prEN 1804-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 1: Support units and general requirements

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset
Sivuja/Pages: 50 Korvaa standardin SFS-EN 1804-1 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019090

prEN 1804-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 2: Power set legs and rams

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit
Sivuja/Pages: 41 Korvaa standardin SFS-EN 1804-2 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019091

prEN 1804-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 3: Hydraulic and electro hydraulic control systems

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset ohjausjärjestelmät
Sivuja/Pages: 41 Korvaa standardin SFS-EN 1804-3 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2019092

prEN 15571

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety. Requirements for surface-finishing machines

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Vaatimukset pintahiomakoneille
Sivuja/Pages: 47 Korvaa standardin SFS-EN 15571:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2019093

prEN 16564

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety. Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions

Koneet ja koneistot tarvekiven louhintaan ja työstämiseen. Turvallisuus. Vaatimukset siltatyyppisille sahaus- ja jyrsinkoneille, mukaanlukien numeerisesti ohjatut laitteet
Sivuja/Pages: 54 Korvaa standardin SFS-EN 16564:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 107 Chemical conversion coatings

LP 2019095

ISO/DIS 22462

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Test methods of friction coefficient measurement of chemical conversion coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and

LP 2019114

prEN 17348

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres

Räjähdysvaarallisten tilojen pölynimureiden ja pölynkeräinten suunnittelu- ja testausvaatimukset
Sivuja/Pages: 91
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and

LP 2019115

prEN 14373

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Explosion suppression systems

Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmät
Sivuja/Pages: 41 Korvaa standardin SFS-EN 14373:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019118

ISO/FDIS 22915-21

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019120

ISO/DIS 22915-17

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-06 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019121

prEN 16090

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Estimation of average grain size by ultrasound

Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN 16090:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019122

prEN 1971-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes. Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface

Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin SFS-EN 1971-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019123

prEN 1971-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes. Part 2: Test with an internal probe on the inner surface

Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN 1971-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019124

prEN ISO 945-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Microstructure of cast irons. Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/FDIS 945-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 945-1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-05 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019126

FprEN 17263

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Copper and copper alloys. Eddy current testing on the outer surface of rods, bars, hollow rods and wires for the detection of defects by encircling test coil

Sivuja/Pages: 11
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-31 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019127

ISO/DIS 6370-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels -- Determination of the resistance to abrasion -- Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-21 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 82 Mining

LP 2019128

ISO 19434:2017/FDAmd 1

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Mining -- Classification of mine accidents

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-09 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases

LP 2019129

ISO/DIS 15727

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
UV-C devices -- Measurement of output of UVC lamp

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2019130

ISO/DIS 52031

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Energy performance of buildings -- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies -- Space emission systems (heating and cooling)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-22 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and

LP 2019133

FprEN 1127-1

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. Part 1: Basic concepts and methodology

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät
Sivuja/Pages: 47 Korvaa standardin SFS-EN 1127-1,SFS-EN 1127-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-20 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019134

prEN ISO 14713-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon. Osa 2: Kuumasinkitys
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 14713-2,SFS-EN ISO 14713-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019136

prEN ISO 8289-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019140

prEN ISO 9241-210

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO/FDIS 9241-210:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-17 Asiantuntija: Tommi Carlson