Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 39 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019297

prEN 1254-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 1: Kupariputkien juotettavat kapillaariliittimet
Sivuja/Pages: 33 Korvaa standardin SFS-EN 1254-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019298

prEN 1254-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 2: Compression fittings for use with copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 2: Kupariputkien puserrusliittimet
Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin SFS-EN 1254-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019299

prEN 1254-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 3: Muovi- ja monikerrosputkien puserrusliittimet
Sivuja/Pages: 36 Korvaa standardin SFS-EN 1254-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019300

prEN 1254-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 4: Threaded fittings

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 4: Kierteitetyt liittimet
Sivuja/Pages: 24 Korvaa standardin SFS-EN 1254-4:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019301

prEN 1254-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 5: Kupariputkien kovajuotettavat lyhyet kapillaariliittimet
Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 1254-5:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019302

prEN 1254-6

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 6: Metalli-, muovi- ja monikerrosputkien pistoliittimet
Sivuja/Pages: 33 Korvaa standardin SFS-EN 1254-6:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019303

prEN 1254-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 7: Press fittings for use with metallic tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 7: Metalliputkien puristusliittimet
Sivuja/Pages: 36
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019304

prEN 1254-8

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 8: Muovi- ja monikerrosputkien puristusliittimet
Sivuja/Pages: 35 Korvaa standardin SFS-EN 1254-8:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019305

prEN 1254-20

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 20: Määritelmät, kierteiden mitat, testausmenetelmät, viite- ja lisätiedot
Sivuja/Pages: 60
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 240 Thermal spraying and thermally sprayed coatings

LP 2019306

prEN 17393

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Thermal spraying. Tubular coating tensile test

Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019307

prEN ISO 11463

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Evaluation of pitting corrosion (ISO/DIS 11463:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11463:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019311

ISO/DIS 21262

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Safety rules for application, operation and maintenance

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-27 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 352 Nanotechnologies

LP 2019313

prEN ISO 17200

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Nanotechnology. Nanoparticles in powder form. Characteristics and measurements (ISO/DIS 17200:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 406 Mechanical products - Ecodesign methodology

LP 2019314

prEN 16524

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Mechanical products. Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development

Sivuja/Pages: 85
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-30 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2019316

ISO/ASTM DIS 52628

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Standard practice for dosimetry in radiation processing

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-22 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2019317

ISO/DIS 12749-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-22 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 229 Nanotechnologies

LP 2019321

ISO/DIS 17200

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019324

prEN ISO 8062-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts. Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO/DIS 8062-3:2019)

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 3: Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8062-3 + AC,SFS-EN ISO 8062-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019327

prEN 1459-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 5: Attachment interface

Sivuja/Pages: 24
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-14 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019329

FprCEN/TS 13388

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Copper and copper alloys. Compendium of compositions and products

Kupari ja kupariseokset. Yhteenveto kemiallisista koostumuksista ja tuotemuodoista
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin CEN/TS 13388:fi,CEN/TS 13388:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019338

prEN ISO 7539-10

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 10: Reverse U-bend method (ISO/DIS 7539-10:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 7539-10:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-29 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Physical vapor deposition coatings

LP 2019339

ISO/FDIS 21874

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-08 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 156 Ventilation for buildings

LP 2019340

FprEN ISO 12759-4

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Fans. Efficiency classification for fans. Part 4: Driven fans at maximum operating speed (ISO/FDIS 12759-4:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply, wastew

LP 2019341

ISO/FDIS 24536

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 117 Fans

LP 2019342

ISO/FDIS 12759-4

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 4: Driven fans at maximum operating speed

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019345

EN 938:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium chlorite

Sivuja/Pages: 4
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-18 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019349

prEN 13586

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Access

Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 13586 + A1
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verifi

LP 2019356

EN ISO 25178-72:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Areal. Part 72: XML file format x3p. Amendment 1 (ISO 25178-72:2017/DAM 1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019358

prEN ISO 389-7

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO/DIS 389-7:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 389-7:2006/A1:2016:en,SFS-EN ISO 389-7:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-06 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock

LP 2019359

prEN ISO 28927-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 1: Angle and vertical grinders (ISO/FDIS 28927-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-17 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2019360

prEN ISO 12999-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 2: Sound absorption (ISO/DIS 12999-2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-21 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019361

prEN ISO 9241-110

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 110: Interaction principles (ISO/DIS 9241-110:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 9241-110:en,SFS-EN ISO 9241-110
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019362

prEN ISO 2922

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO/DIS 2922:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2922:en,SFS-EN ISO 2922/A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019368

ISO/DIS 9241-110

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction -- Part 110: Interaction principles

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019371

FprEN 17314

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Industrial trucks. Specifications and test methods. Operator restraint systems other than lap-type seat belts

Sivuja/Pages: 16
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-31 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019373

FprEN 16796-6

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Energy efficiency of Industrial trucks. Test methods. Part 6: Container straddle carrier

Sivuja/Pages: 8
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019378

prEN 1459-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads

Sivuja/Pages: 26
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-12 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment

LP 2019384

ISO/DIS 15643

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Road construction and maintenance equipment -- Bituminous binder sprayers and binder sprayers/chipping spreaders -- Terminology and commercial specifications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2019387

prEN 16205

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Laboratory measurement of walking noise on floors

Sivuja/Pages: 18 Korvaa standardin SFS-EN 16205:2013 + A1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-11 Asiantuntija: Tommi Carlson