Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 64 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 22 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019401

EN ISO 3691-2:2016/prA2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 2: Self-propelled variable-reach trucks. Amendment 2 (ISO 3691-2:2016/DAM 2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019404

ISO 3691-2:2016/DAmd 2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 2: Self-propelled variable-reach trucks

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019412

ISO/DIS 22680

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-17 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019415

EN 16851:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Light crane systems

Nosturit. Kevytnosturijärjestelmät
Sivuja/Pages: 10
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-01 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management

LP 2019423

FprEN ISO 22510

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Open data communication in building automation, controls and building management. Home and building electronic systems. KNXnet/IP communication (ISO/FDIS 22510:2019)

Avoin tiedonsiirto rakennusten automaatiossa, valvonnassa ja kiinteistönhallinnassa. Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät. KNXnet/IP
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-15 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 163 Sanitary appliances

LP 2019424

prEN 16578

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Product Category Rules for ceramic sanitary appliances

Ympäristöselosteiden laadinnan tuoteryhmäsäännöt keraamisille saniteettikalusteille
Sivuja/Pages: 91
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-15 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2019425

ISO/FDIS 22510

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Open data communication in building automation, controls and building management -- Home and building electronic systems -- KNXnet/IP communication

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-15 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019428

prEN 13477-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Non-destructive testing. Acoustic emission testing. Equipment characterisation. Part 2: Verification of operating characteristics

Rikkomaton aineenkoetus. Akustinen emissio. Laitteiden ominaisuudet. Osa 2: Käytön todentaminen
Sivuja/Pages: 69 Korvaa standardin SFS-EN 13477-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019429

prEN ISO 14096-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Non-destructive testing. Qualification of radiographic film digitisation systems. Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (ISO 14096-1:2005)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 14096-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019430

prEN ISO 14096-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Non-destructive testing. Qualification of radiographic film digitisation systems. Part 2: Minimum requirements (ISO 14096-2:2005)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 14096-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019431

prEN ISO 16526-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Non-destructive testing. Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage. Part 1: Voltage divider method (ISO 16526-1:2011)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 12544-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019432

prEN ISO 16526-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Non-destructive testing. Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage. Part 2: Constancy check by the thick filter method (ISO 16526-2:2011)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 12544-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 138 Non-destructive testing

LP 2019433

prEN ISO 16526-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Non-destructive testing. Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage. Part 3: Spectrometric method (ISO 16526-3:2011)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 12544-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-24 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units

LP 2019435

EN 13215:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Condensing units for refrigeration. Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data

Sivuja/Pages: 7
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-09 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/SS M11 Powder metallurgy

LP 2019459

FprEN ISO 10070

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Metallic powders. Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions (ISO/FDIS 10070:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-31 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2019460

prEN ISO 19014-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Earth-moving machinery. Functional safety. Part 2: Design and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control system (ISO/DIS 19014-2:2019)

Maansiirtokoneet. Turvallisuus. Osa 2: Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien laitteiston suunnittelu ja arviointi sekä arkkitehtuurin vaatimukset
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-30 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases

LP 2019461

ISO/FDIS 15727

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
UV-C devices -- Measurement of the output of a UV-C lamp

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-20 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019462

FprEN ISO 11844-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Corrosion of metals and alloys. Classification of low corrosivity of indoor atmospheres. Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO/FDIS 11844-3:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11844-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-03 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2019463

ISO/DIS 19014-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Functional safety -- Part 2: Design and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control system

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-30 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019465

prEN 16842-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Powered industrial trucks. Visibility. test methods and verification. Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity

Moottorikäyttöiset trukit. Näkyvyys. Testausmenetelmät ja todentaminen. Osa 5: Kurottajat, joiden nostokyky on yli 10 000 kg
Sivuja/Pages: 11
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019466

prEN 16842-8

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Powered industrial trucks. Visibility-test methods and verification. Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity

Moottorikäyttöiset trukit. Näkyvyyden testausmenetelmät ja todentaminen. Osa 8: Seisten ajettavat vastapainotrukit, joiden nostokyky ei ylitä 10 000 kg
Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2019470

ISO/DIS 24410

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Coupling of attachments to skid steer loaders

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-10 Asiantuntija: Ville Saloranta