Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 21 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019297

prEN 1254-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 1: Kupariputkien juotettavat kapillaariliittimet
Sivuja/Pages: 33 Korvaa standardin SFS-EN 1254-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019298

prEN 1254-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 2: Compression fittings for use with copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 2: Kupariputkien puserrusliittimet
Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin SFS-EN 1254-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019299

prEN 1254-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 3: Muovi- ja monikerrosputkien puserrusliittimet
Sivuja/Pages: 36 Korvaa standardin SFS-EN 1254-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019300

prEN 1254-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 4: Threaded fittings

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 4: Kierteitetyt liittimet
Sivuja/Pages: 24 Korvaa standardin SFS-EN 1254-4:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019301

prEN 1254-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 5: Kupariputkien kovajuotettavat lyhyet kapillaariliittimet
Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 1254-5:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019302

prEN 1254-6

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 6: Metalli-, muovi- ja monikerrosputkien pistoliittimet
Sivuja/Pages: 33 Korvaa standardin SFS-EN 1254-6:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019303

prEN 1254-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 7: Press fittings for use with metallic tubes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 7: Metalliputkien puristusliittimet
Sivuja/Pages: 36
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019304

prEN 1254-8

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 8: Muovi- ja monikerrosputkien puristusliittimet
Sivuja/Pages: 35 Korvaa standardin SFS-EN 1254-8:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019305

prEN 1254-20

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information

Kupari ja kupariseokset. Putkiliittimet. Osa 20: Määritelmät, kierteiden mitat, testausmenetelmät, viite- ja lisätiedot
Sivuja/Pages: 60
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 240 Thermal spraying and thermally sprayed coatings

LP 2019306

prEN 17393

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Thermal spraying. Tubular coating tensile test

Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019307

prEN ISO 11463

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Evaluation of pitting corrosion (ISO/DIS 11463:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11463:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 352 Nanotechnologies

LP 2019313

prEN ISO 17200

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Nanotechnology. Nanoparticles in powder form. Characteristics and measurements (ISO/DIS 17200:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 229 Nanotechnologies

LP 2019321

ISO/DIS 17200

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019324

prEN ISO 8062-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Geometrical product specifications (GPS). Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts. Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO/DIS 8062-3:2019)

Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muotilla valmistettujen kappaleiden mittatoleranssit ja geometriset toleranssit. Osa 3: Valukappaleiden mittojen yleistoleranssit, geometriset yleistoleranssit ja työstövarat
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8062-3 + AC,SFS-EN ISO 8062-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019329

FprCEN/TS 13388

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Copper and copper alloys. Compendium of compositions and products

Kupari ja kupariseokset. Yhteenveto kemiallisista koostumuksista ja tuotemuodoista
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin CEN/TS 13388:fi,CEN/TS 13388:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019338

prEN ISO 7539-10

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Stress corrosion testing. Part 10: Reverse U-bend method (ISO/DIS 7539-10:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 7539-10:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-29 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Physical vapor deposition coatings

LP 2019339

ISO/FDIS 21874

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-08 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019345

EN 938:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium chlorite

Sivuja/Pages: 4
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-18 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019349

prEN 13586

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Access

Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 13586 + A1
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019374

EN 13445-5:2014/FprA2

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Unfired pressure vessels. Part 5: Inspection and testing

Sivuja/Pages: 17
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019377

EN 13445-3:2014/prA14

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Part 3: Design

Sivuja/Pages: 56
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-05 Asiantuntija: Ville Saloranta