Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 64 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 6 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019412

ISO/DIS 22680

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-17 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019415

EN 16851:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Light crane systems

Nosturit. Kevytnosturijärjestelmät
Sivuja/Pages: 10
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-01 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 268 Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applica

LP 2019421

EN ISO 23208:2019/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Cryogenic vessels. Cleanliness for cryogenic service. Amendment 1 (ISO 23208:2017/DAM 1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-17 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/SS M11 Powder metallurgy

LP 2019459

FprEN ISO 10070

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Metallic powders. Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions (ISO/FDIS 10070:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-31 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019462

FprEN ISO 11844-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Corrosion of metals and alloys. Classification of low corrosivity of indoor atmospheres. Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO/FDIS 11844-3:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11844-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-03 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019468

prEN 764-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Pressure equipment. Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment

Painelaitteet. Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät
Sivuja/Pages: 55 Korvaa standardin SFS-EN 764-7,SFS-EN 764-7:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-14 Asiantuntija: Ville Saloranta