Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 60 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 18 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019134

prEN ISO 14713-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon. Osa 2: Kuumasinkitys
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 14713-2,SFS-EN ISO 14713-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019136

prEN ISO 8289-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019142

EN 13480-2:2017/prA7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 2: Materials

Sivuja/Pages: 3
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019143

EN 13480-3:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019144

EN 13480-3:2017/prA2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 27
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019145

EN 13480-3:2017/prA3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation

Sivuja/Pages: 30
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 17 Steel

LP 2019148

ISO/DIS 4948

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Classification of steel based on chemical composition

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/SS M11 Powder metallurgy

LP 2019167

prEN ISO 10070

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Metallic powders. Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions (ISO/DIS 10070:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019168

prEN 12999

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Loader cranes

Nosturit. Kuormausnosturit
Sivuja/Pages: 103
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019169

prEN 13001-3-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. General design. Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery. Gears and gear boxes

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-7: Koneistojen rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen. Vaihteet ja vaihdelaatikot
Sivuja/Pages: 41
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

LP 2019170

prEN 13411-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Terminations for steel wire ropes. Safety. Part 4: Metal and resin socketing

Sivuja/Pages: 25
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019176

prEN 15096

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Devices to prevent pollution by backflow of potable water. Hose Union anti-vacuum valves. DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D. General technical specification

Sivuja/Pages: 24
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-13 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2019182

prEN ISO 2702

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Fasteners. Heat-treated steel tapping screws. Mechanical and physical properties (ISO/DIS 2702:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2702:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-14 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019185

FprEN 573-3

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and form of wrought products. Part 3: Chemical composition and form of products

Alumiini ja alumiiniseokset. Muokattujen tuotteiden kemiallinen koostumus ja tuotemuodot. Osa 3: Kemiallinen koostumus ja tuotemuodot
Sivuja/Pages: 53 Korvaa standardin SFS-EN 573-3,SFS-EN 573-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-25 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019190

EN 12392:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Wrought products and cast products. Special requirements for products intended for the production of pressure equipment

Alumiini ja alumiiniseokset. Painelaitteiden valmistuksessa käytettävien muokattujen ja valettujen tuotteiden erikoisvaatimukset
Sivuja/Pages: 5
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-16 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019193

EN 13445-3:2014/prA15

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Part 3: Design

Sivuja/Pages: 21
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 184 Advanced technical ceramics

LP 2019202

FprEN ISO 20504

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Mechanical properties of ceramic composites at room temperature. Determination of compressive properties (ISO/FDIS 20504:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 20504:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-04 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 188 Conveyor belts

LP 2019206

prEN ISO 21178

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Light conveyor belts. Determination of electrical resistances (ISO/DIS 21178:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 21178:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-07-07 Asiantuntija: Ville Saloranta