Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 17 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 203 Cast iron pipes, fittings and their joints

LP 2019050

prEN 877

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cast iron pipes systems for the evacuation of water from works. Characteristics and test methods

Valurautaputkijärjestelmät veden poistamiseen rakennuksista. Ominaisuudet ja testausmenetelmät
Sivuja/Pages: 69 Korvaa standardin SFS-EN 877 + A1 + AC,SFS-EN 877:en,SFS-EN 877/A1:en,SFS-EN 877/A1/AC:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 54 Unfired pressure vessels

LP 2019057

prEN 15776

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Unfired pressure vessels. Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure vessel parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %

Lämmittämättömät paineastiat. Lisävaatimukset valuraudasta, jonka venymä on korkeintaan 15 %, valmistettujen paineastioiden ja niiden osien suunnitteluun ja valmistukseen
Sivuja/Pages: 42 Korvaa standardin SFS-EN 15776 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-25 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019061

EN 12449:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes

Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät putket yleiseen käyttöön
Sivuja/Pages: 5
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-01 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019068

prEN 14451

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Devices to prevent pollution by backflow of potable water. In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive. Family D, type A

Takaisinvirtauksesta aiheutuvan talousveden saastumisen estolaitteet. Johdossa olevat tyhjiöventtiilit, DN 10?DN 50. Tuoteperhe D, tyyppi A
Sivuja/Pages: 22
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-04 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019075

prEN ISO 2106

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Anodizing of aluminium and its alloys. Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings. Gravimetric method (ISO/DIS 2106:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2106:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-13 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019076

prEN ISO 8044

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Basic terms and definitions (ISO/DIS 8044:2019)

Metallien ja metalliseosten korroosio. Termit ja määritelmät
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 8044:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019087

prEN 1706

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Castings. Chemical composition and mechanical properties

Alumiini ja alumiiniseokset. Valut. Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
Sivuja/Pages: 34 Korvaa standardin SFS-EN 1706,SFS-EN 1706:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

LP 2019088

prEN 1676

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Aluminium and aluminium alloys. Alloyed ingots for remelting. Specifications

Alumiini ja alumiiniseokset. Uudelleen sulatettavat seostetut alumiiniharkot. Spesifikaatiot
Sivuja/Pages: 16 Korvaa standardin SFS-EN 1676,SFS-EN 1676:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Chemical conversion coatings

LP 2019095

ISO/DIS 22462

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Metallic and other inorganic coatings -- Test methods of friction coefficient measurement of chemical conversion coatings

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-15 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019121

prEN 16090

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Estimation of average grain size by ultrasound

Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN 16090:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019122

prEN 1971-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes. Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface

Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin SFS-EN 1971-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019123

prEN 1971-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes. Part 2: Test with an internal probe on the inner surface

Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN 1971-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 190 Foundry technology

LP 2019124

prEN ISO 945-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Microstructure of cast irons. Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO/FDIS 945-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 945-1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-05 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2019126

FprEN 17263

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Copper and copper alloys. Eddy current testing on the outer surface of rods, bars, hollow rods and wires for the detection of defects by encircling test coil

Sivuja/Pages: 11
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-31 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings

LP 2019127

ISO/DIS 6370-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels -- Determination of the resistance to abrasion -- Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-21 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019134

prEN ISO 14713-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 2: Hot dip galvanizing (ISO/DIS 14713-2:2019)

Sinkkipinnoitteet. Ohjeet ja suositukset rauta- ja teräsrakenteiden korroosionestoon. Osa 2: Kuumasinkitys
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 14713-2,SFS-EN ISO 14713-2:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2019136

prEN ISO 8289-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Vitreous and porcelain enamels. Low-voltage test for detecting and locating defects. Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO/DIS 8289-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen