Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 96 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 18 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines

LP 2019538

EN 13480-2:2017/FprA7

Käsittelyvaihe:
Metallic industrial piping. Part 2: Materials

Sivuja/Pages:
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-12-28 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/SS M11 Powder metallurgy

LP 2020048

prEN ISO 28080

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hardmetals. Abrasion tests for hardmetals (ISO/DIS 28080:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Frans Nilsen
 

 

CEN/TC 344 Steel static storage systems

LP 2020064

prEN 15620

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Steel static storage systems. Tolerances, deformations and clearances

Sivuja/Pages: 69
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-12 Asiantuntija: Hanna Järvenpää
 

 

CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, including for corrosi

LP 2020080

prEN ISO 8407

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Corrosion of metals and alloys. Removal of corrosion products from corrosion test specimens (ISO/DIS 8407:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Frans Nilsen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020118

prEN 13601

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Copper rod, bar and wire for general electrical purposes

Kupari ja kupariseokset. Kuparitangot ja -langat yleiseen sähkötekniseen käyttöön
Sivuja/Pages: 28 Korvaa standardin SFS-EN 13601:en,SFS-EN 13601
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020119

prEN 13603 rev

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes

Sivuja/Pages: 22 Korvaa standardin SFS-EN 13603:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 133 Copper and copper alloys

LP 2020120

prEN 13605

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Copper and copper alloys. Copper profiles and profiled wire for electrical purposes

Kupari ja kupariseokset. Kupariprofiilit ja -profiililangat sähkötekniseen käyttöön
Sivuja/Pages: 29 Korvaa standardin SFS-EN 13605:en,SFS-EN 13605
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-09 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 342 Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints

LP 2020131

prEN 14917

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Metal bellows expansion joints for pressure applications

Metallinen haitarilaajennusliitos paineellisiin käyttötarkoituksiin
Sivuja/Pages: 259 Korvaa standardin SFS-EN 14917 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 268 Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applica

LP 2020133

prEN 17127

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols

Kaasumaisen vedyn tankkausasemat ja täyttömenettelyt
Sivuja/Pages: 19 Korvaa standardin SFS-EN 17127:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2020134

EN ISO 898-3:2018/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 3: Flat washers with specified property classes. Amendment 1 (ISO 898-3:2018/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020143

prEN 12952-8

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 8: Vaatimukset nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden polttolaitteistoille
Sivuja/Pages: 32
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020144

prEN 12952-9

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 9: Vaatimukset pölymäisten polttoaineiden polttolaitteistoille
Sivuja/Pages: 28
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020145

prEN 12952-10

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimukset sallitun paineen ylitykseltä suojaaville turvajärjestelmille
Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020146

prEN 12952-16

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 16: Vaatimukset kiinteän polttoaineen polttolaitteistoille arina- ja leijupoltossa
Sivuja/Pages: 23
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020147

prEN 12952-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoitetut materiaalit
Sivuja/Pages: 37
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020148

prEN 12952-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 5: Paineenalaisten osien valmistus
Sivuja/Pages: 92
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers

LP 2020149

prEN 12952-6

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler

Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus, dokumentointi ja merkintä
Sivuja/Pages: 40
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 185 Fasteners

LP 2020150

EN ISO 1891-2:2014/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Fasteners. Terminology. Part 2: Vocabulary and definitions for coatings. Amendment 1 (ISO 1891-2:2014/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-23 Asiantuntija: Tommi Carlson