Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 10 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 156 Ventilation for buildings

LP 2019340

FprEN ISO 12759-4

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Fans. Efficiency classification for fans. Part 4: Driven fans at maximum operating speed (ISO/FDIS 12759-4:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply, wastew

LP 2019341

ISO/FDIS 24536

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 117 Fans

LP 2019342

ISO/FDIS 12759-4

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 4: Driven fans at maximum operating speed

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019345

EN 938:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium chlorite

Sivuja/Pages: 4
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-18 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019349

prEN 13586

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Access

Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 13586 + A1
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019358

prEN ISO 389-7

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO/DIS 389-7:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 389-7:2006/A1:2016:en,SFS-EN ISO 389-7:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-06 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock

LP 2019359

prEN ISO 28927-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 1: Angle and vertical grinders (ISO/FDIS 28927-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-17 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2019360

prEN ISO 12999-2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics. Part 2: Sound absorption (ISO/DIS 12999-2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-21 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019362

prEN ISO 2922

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO/DIS 2922:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2922:en,SFS-EN ISO 2922/A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings

LP 2019387

prEN 16205

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Laboratory measurement of walking noise on floors

Sivuja/Pages: 18 Korvaa standardin SFS-EN 16205:2013 + A1:2018:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-11 Asiantuntija: Tommi Carlson