Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 64 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 10 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 188 Small craft

LP 2017736

ISO 8099-1

Käsittelyvaihe:
Small craft -- Waste systems -- Part 1: Waste water retention

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2107-11-23 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019401

EN ISO 3691-2:2016/prA2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 2: Self-propelled variable-reach trucks. Amendment 2 (ISO 3691-2:2016/DAM 2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019404

ISO 3691-2:2016/DAmd 2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 2: Self-propelled variable-reach trucks

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-05 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019415

EN 16851:2017/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Light crane systems

Nosturit. Kevytnosturijärjestelmät
Sivuja/Pages: 10
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-01 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks

LP 2019416

FprEN 81-20

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 20: Passenger and goods passenger lifts

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissi
Sivuja/Pages: 179 Korvaa standardin SFS-EN 81-20
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-20 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks

LP 2019417

FprEN 81-50

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Safety rules for the construction and installation of lifts. Examinations and tests. Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Arvioinnit. Osa 50: Hissin komponenttien suunnittelusäännöt, tarkastukset, laskelmat ja testit
Sivuja/Pages: 101 Korvaa standardin SFS-EN 81-50
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2019463

ISO/DIS 19014-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Functional safety -- Part 2: Design and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control system

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-11-30 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019465

prEN 16842-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Powered industrial trucks. Visibility. test methods and verification. Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity

Moottorikäyttöiset trukit. Näkyvyys. Testausmenetelmät ja todentaminen. Osa 5: Kurottajat, joiden nostokyky on yli 10 000 kg
Sivuja/Pages: 11
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019466

prEN 16842-8

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Powered industrial trucks. Visibility-test methods and verification. Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity

Moottorikäyttöiset trukit. Näkyvyyden testausmenetelmät ja todentaminen. Osa 8: Seisten ajettavat vastapainotrukit, joiden nostokyky ei ylitä 10 000 kg
Sivuja/Pages: 14
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2019470

ISO/DIS 24410

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Coupling of attachments to skid steer loaders

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-12-10 Asiantuntija: Ville Saloranta