Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 96 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 18 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks

LP 2020065

prEN 115-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Safety of escalators and moving walks. Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks

Sivuja/Pages: 33 Korvaa standardin SFS-EN 115-2
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-12 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

ISO/TC 195 Machinery and equipment for concrete work

LP 2020073

ISO/DIS 21573-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Building construction machinery and equipment -- Concrete pumps -- Part 2: Procedure for examination of technical parameters

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety

LP 2020087

prEN 746-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Industrial thermoprocessing equipment. Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: 51 Korvaa standardin SFS-EN 746-1 + A1,SFS-EN 746-1 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety

LP 2020088

prEN 746-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Industrial thermoprocessing equipment. Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 3: Kaasuatmosfäärien muodostamista ja käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: 68 Korvaa standardin SFS-EN 746-3 + A1,SFS-EN 746-3 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety

LP 2020089

prEN 746-11

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Industrial thermoprocessing equipment. Part 11: Safety requirements for protective systems

Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 11: Suojausjärjestelmiä koskevat turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: 76 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020095

FprEN 1009-1

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 1: Common requirements for machinery and processing plants

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 1: Osittain valmiiden koneiden ja käsittelylaitosten yhteiset vaatimukset
Sivuja/Pages: 91 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020096

FprEN 1009-2

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 2: Syöttö- ja kuljetuslaitteiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 27 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020097

FprEN 1009-3

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 3: Murskauskoneiden ja myllyjen erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020098

FprEN 1009-4

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 4: Specific requirements for screening machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 4: Seulakoneiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 36 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2020099

FprEN 1009-5

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials. Safety. Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery

Mineraalien ja vastaavien kiinteiden aineiden mekaaniseen käsittelyyn tarkoitetut koneet. Turvallisuus. Osa 5: Puhdistus-, kierrätys-, lajittelu- ja mudan käsittelykoneiden erityisvaatimukset
Sivuja/Pages: 38 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-29 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 322 Equipments for making and shaping of metals - Safety require

LP 2020101

prEN 15061

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Safety of machinery. Safety requirements for strip processing line machinery and equipment

Koneturvallisuus. Nauhavalssauskoneiden ja -laitteiden turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: 113 Korvaa standardin SFS-EN 15061 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-26 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

ISO/TC 127 Terminology, commercial nomenclature, classification and rat

LP 2020106

ISO/DIS 16417

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Earth-moving machinery -- Hydraulic Breakers -- Terminology and commercial specifications Terminology and commercial specifications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-30 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety

LP 2020110

prEN 1034-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines. Part 4: Pulpers and their loading facilities

Sivuja/Pages: 28 Korvaa standardin SFS-EN 1034-4 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-02 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 322 Equipments for making and shaping of metals - Safety require

LP 2020112

prEN 17449

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Safety of machinery. Safety requirements to finishing lines for metal strip

Koneturvallisuus. Metallinauhojen viimeistelylinjojen turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: 93 Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-02 Asiantuntija: Mika Vartiainen
 

 

CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety

LP 2020129

prEN ISO 12643-4

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Graphic technology. Safety requirements for graphic technology equipment and systems. Part 4: Converting equipment and systems (ISO/DIS 12643-4:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety

LP 2020130

prEN ISO 12643-3

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Graphic technology. Safety requirements for graphic technology equipment and systems. Part 3: Binding and finishing equipment and systems (ISO/DIS 12643-3:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2020132

EN ISO 389-3:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators. Amendment 1 (ISO 389-3:2016/DAM 1:2020)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-04-16 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 127 Safety, ergonomics and general requirements

LP 2020135

ISO/FDIS 10968

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Earth-moving machinery -- Operator's controls

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-ISO 10968:2017:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-24 Asiantuntija: Ville Saloranta