Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 13 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019311

ISO/DIS 21262

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Safety rules for application, operation and maintenance

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-27 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019327

prEN 1459-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 5: Attachment interface

Sivuja/Pages: 24
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-14 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019349

prEN 13586

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Access

Sivuja/Pages: 31 Korvaa standardin SFS-EN 13586 + A1
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-15 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 114 Safety of machinery

LP 2019351

FprEN ISO 13857

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Safety of machinery. Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO/FDIS 13857:2019)

Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 13857
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-25 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019358

prEN ISO 389-7

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO/DIS 389-7:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 389-7:2006/A1:2016:en,SFS-EN ISO 389-7:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-06 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock

LP 2019359

prEN ISO 28927-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 1: Angle and vertical grinders (ISO/FDIS 28927-1:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-17 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019361

prEN ISO 9241-110

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 110: Interaction principles (ISO/DIS 9241-110:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 9241-110:en,SFS-EN ISO 9241-110
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019362

prEN ISO 2922

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO/DIS 2922:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 2922:en,SFS-EN ISO 2922/A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019368

ISO/DIS 9241-110

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction -- Part 110: Interaction principles

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-01 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019371

FprEN 17314

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Industrial trucks. Specifications and test methods. Operator restraint systems other than lap-type seat belts

Sivuja/Pages: 16
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-31 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019373

FprEN 16796-6

Käsittelyvaihe: CENin loppuäänestys
Energy efficiency of Industrial trucks. Test methods. Part 6: Container straddle carrier

Sivuja/Pages: 8
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-07 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019378

prEN 1459-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Rough-terrain trucks. Safety requirements and verification. Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads

Sivuja/Pages: 26
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-12 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment

LP 2019384

ISO/DIS 15643

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Road construction and maintenance equipment -- Bituminous binder sprayers and binder sprayers/chipping spreaders -- Terminology and commercial specifications

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-10-05 Asiantuntija: Ville Saloranta