Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 60 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 11 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019140

prEN ISO 9241-210

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO/FDIS 9241-210:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-17 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019146

ISO/DIS 6292

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance and component strength

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-23 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 82 Mining

LP 2019156

ISO/DIS 22932-2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Mining -- Terminology -- Part 2: Geology

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-04 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock

LP 2019164

prEN ISO 28927-13

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 13: Fastener driving tools (ISO/DIS 28927-13:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-31 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019168

prEN 12999

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. Loader cranes

Nosturit. Kuormausnosturit
Sivuja/Pages: 103
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 147 Cranes - Safety

LP 2019169

prEN 13001-3-7

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Cranes. General design. Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery. Gears and gear boxes

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-7: Koneistojen rajatilat ja kelpoisuuden osoittaminen. Vaihteet ja vaihdelaatikot
Sivuja/Pages: 41
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-24 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety

LP 2019191

EN ISO 3691-5:2015/prA2

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 5: Pedestrian-propelled trucks. Amendment 2 (ISO 3691-5:2014/DAmd 2:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019194

ISO 3691-5:2014/DAmd 2

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 5: Pedestrian-propelled trucks

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 211 Acoustics

LP 2019195

prEN ISO 11691

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Acoustics. Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow. Laboratory survey method (ISO/DIS 11691:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN ISO 11691:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-21 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019197

prEN ISO 25066

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Common Industry Format (CIF) for Usability. Evaluation Report (ISO/IEC 25066:2016)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-06-28 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 322 Equipments for making and shaping of metals - Safety require

LP 2019212

prEN ISO 23495

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Industrial furnaces and associated processing equipment. Safety requirements for steel converter and associated equipment (ISO/DIS 23495:2019)

Teollisuusuunit ja niihin liittyvät laitteet. Teräksen valmistuksessa käytettävien konverttereiden ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 16774:2016:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-07-14 Asiantuntija: Mika Vartiainen