Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 78 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 15 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019051

prEN ISO 24551

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics. Accessible design. Spoken instructions of consumer products (ISO/DIS 24551:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019052

prEN ISO 24550

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics. Accessible design. Indicator lights on consumer products (ISO/DIS 24550:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019055

ISO/DIS 24550

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 159 Ergonomics of human-system interaction

LP 2019056

ISO/DIS 24551

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-19 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 146 Packaging machines - Safety

LP 2019062

prEN 415-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Safety of packaging machines. Part 4: Palletizers and depalletizers and associated equipment

Sivuja/Pages: 91 Korvaa standardin SFS-EN 415-4,SFS-EN 415-4:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-30 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety

LP 2019074

prEN ISO 19085-14

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Woodworking machines. Safety. Part 14: Four-sided moulding machines (ISO/DIS 19085-14:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-10 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019089

prEN 1804-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 1: Support units and general requirements

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset
Sivuja/Pages: 50 Korvaa standardin SFS-EN 1804-1 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019090

prEN 1804-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 2: Power set legs and rams

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit
Sivuja/Pages: 41 Korvaa standardin SFS-EN 1804-2 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 196 Mining machinery and equipment - Safety

LP 2019091

prEN 1804-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 3: Hydraulic and electro hydraulic control systems

Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset ohjausjärjestelmät
Sivuja/Pages: 41 Korvaa standardin SFS-EN 1804-3 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2019092

prEN 15571

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety. Requirements for surface-finishing machines

Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Vaatimukset pintahiomakoneille
Sivuja/Pages: 47 Korvaa standardin SFS-EN 15571:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safe

LP 2019093

prEN 16564

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety. Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions

Koneet ja koneistot tarvekiven louhintaan ja työstämiseen. Turvallisuus. Vaatimukset siltatyyppisille sahaus- ja jyrsinkoneille, mukaanlukien numeerisesti ohjatut laitteet
Sivuja/Pages: 54 Korvaa standardin SFS-EN 16564:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-22 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019118

ISO/FDIS 22915-21

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 21: Order-picking trucks with operator position elevating above 1 200 mm

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-03-24 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 110 Safety of powered industrial trucks

LP 2019120

ISO/DIS 22915-17

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-06 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

ISO/TC 82 Mining

LP 2019128

ISO 19434:2017/FDAmd 1

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Mining -- Classification of mine accidents

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-04-09 Asiantuntija: Ville Saloranta
 

 

CEN/TC 122 Ergonomics

LP 2019140

prEN ISO 9241-210

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO/FDIS 9241-210:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-05-17 Asiantuntija: Tommi Carlson