Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.Tietokannassa on yhteensä 96 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.Haulla löytyi 12 kappaletta tuloksia

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2020001

ISO/ASTM DIS 51818

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Practice for dosimetry in an electron beam facility for radiation processing at energies between 80 and 300 keV

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-02-25 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020007

ISO/DIS 52120-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Energy performance of buildings -- Contribution of building automation and controls and building management -- Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-13 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020008

ISO 16484-5:2017/FDAmd 1

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Building automation and control systems (BACS) -- Part 5: Data communication protocol

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-03 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management

LP 2020063

prEN ISO 52120-1

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen lausuntokierros
Energy performance of buildings. Contribution of building automation and controls and building management. Part 1: Modules M10-4,5,6,7,8,9,10 (ISO/DIS 52120-1:2020)

Rakennusten energiatehokkuus. Kiinteistöautomaation, ohjauksen ja kiinteistönhallinnan vaikutus. Osa 1: Moduulit M10-4,5,6,7,8,9,10
Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin SFS-EN 15232-1:2017
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-12 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 205 Building environment design

LP 2020067

ISO/DIS 22185-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures -- Part 1: Principles, nomenclature and moisture transport mechanisms

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-15 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources

LP 2020081

prEN 1264-4

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water based surface embedded heating and cooling systems. Part 4: Installation

Sivuja/Pages: 17 Korvaa standardin SFS-EN 1264-4:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources

LP 2020082

prEN 1264-2

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water based surface embedded heating and cooling systems. Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods

Sivuja/Pages: 42 Korvaa standardin SFS-EN 1264-2 + A1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources

LP 2020083

prEN 1264-5

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water based surface embedded heating and cooling systems. Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls. Determination of the thermal output

Sivuja/Pages: 11 Korvaa standardin SFS-EN 1264-5:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources

LP 2020084

prEN 1264-1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water based surface embedded heating and cooling systems. Part 1: Definitions and symbols

Sivuja/Pages: 28 Korvaa standardin SFS-EN 1264-1:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources

LP 2020085

prEN 1264-3

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Water based surface embedded heating and cooling systems. Part 3: Dimensioning

Sivuja/Pages: 20 Korvaa standardin SFS-EN 1264-3:en
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-19 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 70 Internal combustion engines

LP 2020108

ISO/DIS 11102-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Reciprocating internal combustion engines -- Handle starting equipment -- Part 1: Safety requirements and tests

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-28 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 70 Internal combustion engines

LP 2020109

ISO/DIS 8528-3

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä Korvaa standardin EI
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2020-03-28 Asiantuntija: Tommi Carlson