Lausuntopyynnöt

Tältä sivulta löytyy tieto METSTAn toimialueen standardiehdotusten käynnissä olevista lausunto- ja äänestyskierroksista. Tiedot päivittyvät tällä sivulla automaattisesti kerran viikossa.

Kommenttien antaminen

Lausuntokierroksella sekä CENin UAP-äänestyksessä olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset (prEN tai ISO/DIS) ovat veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa (http://lausunto.sfs.fi), jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Lausuntokierros

Lausuntokierros (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe. Tässä standardin laadintavaiheessa on mahdollista kansallisesti esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Lausuntokierroksella otetaan myös kantaa, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen.

Loppuäänestys

Loppuäänestysvaiheessa äänestetään vain standardin hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Hyväksytty standardi on ostettavissa äänestyksen päättymisen jälkeen yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua Suomen Standardisoimisliiton SFS kautta.

Lausuntojen antaminen standardiehdotuksiin

Saapuneet lausunnot käsitellään METSTAn kyseisen standardin kansallisessa standardisointikomiteassa. METSTA lähettää kansallisessa komiteassa käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.



Tietokannassa on yhteensä 70 lausuntopyyntöä ja loppuäänestystä.



Haulla löytyi 6 kappaletta tuloksia

 

CEN/TC 406 Mechanical products - Ecodesign methodology

LP 2019314

prEN 16524

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Mechanical products. Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development

Sivuja/Pages: 85
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-30 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2019316

ISO/ASTM DIS 52628

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Standard practice for dosimetry in radiation processing

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-22 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological prote

LP 2019317

ISO/DIS 12749-1

Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros
Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-22 Asiantuntija: Tommi Carlson
 

 

CEN/TC 156 Ventilation for buildings

LP 2019340

FprEN ISO 12759-4

Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkainen loppuäänestys
Fans. Efficiency classification for fans. Part 4: Driven fans at maximum operating speed (ISO/FDIS 12759-4:2019)

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

ISO/TC 117 Fans

LP 2019342

ISO/FDIS 12759-4

Käsittelyvaihe: ISOn loppuäänestys
Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 4: Driven fans at maximum operating speed

Sivuja/Pages: tieto ei ole käytettävissä
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-08-23 Asiantuntija: Tuire Tommila
 

 

CEN/TC 164 Water supply

LP 2019345

EN 938:2016/prA1

Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium chlorite

Sivuja/Pages: 4
Kansallinen lausuntoaika päättyy: 2019-09-18 Asiantuntija: Tuire Tommila