Standardit

Yleistä

Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä.

Laadinta

Standardiehdotukset laaditaan komiteoissa ja työryhmissä, joihin pyritään saamaan monipuolinen edustus alan asiantuntijoista. Komiteoiden jäseniä voivat olla esimerkiksi

 • tuotteiden suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
 • työnantajat ja työntekijät
 • korkeakoulut, tutkimus- ja tarkastuslaitokset
 • teknisiä määräyksiä antavat ja niiden noudattamista valvovat viranomaiset
 • kuluttajat ja kansalaisjärjestöt.

Kansallisesti vahvistettavat SFS-standardit ovat pääasiassa eurooppalaisia tai kansainvälisiä standardeja. Tällöin standardiehdotus laaditaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tai kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisissä komiteoissa tai työryhmissä.

SFS-standardeja voidaan laatia myös puhtaasti kansallisista lähtökohdista, jolloin laaditaan kokonaan oma standardiehdotus komiteassa tai työryhmässä. Suomessa puhtaasti kansalliset standardit laaditaan konsensusperiaatteella, jolloin kaikkien oleellisten osapuolten tulee voida hyväksyä standardi ennen sen vahvistamista.

Tunnukset

Kirjainyhdistelmät SFS, EN, ISO jne. merkitsevät organisaatiota, jossa standardin teksti on vahvistettu ja pääosin myös laadittu. Jos standardin tunnuksessa on kaksi tai useampi tunnus, se tarkoittaa, että standardi on vahvistettu kaikissa näissä järjestöissä.

 • SFS  =  Suomessa laadittu ja kansalliseksi vahvistettu standardi
 • EN  =  CENissä laadittu ja vahvistettu standardi (eurooppalainen standardi)
 • SFS-EN  =  CENissä laadittu ja kansalliseksi vahvistettu standardi
 • ISO  =  ISOssa laadittu ja vahvistettu standardi (kansainvälinen standardi)
 • SFS-ISO  =  ISOssa laadittu ja kansalliseksi vahvistettu standardi
 • SFS-EN ISO  =  CENin ja ISOn yhdessä laatima ja kansalliseksi vahvistettu standardi 

Standardien hankinta

Standardit saat hankittua SFS:n verkkokaupasta (sales.sfs.fi).