SFS-käsikirjat

SFS-käsikirjat ovat standardikokoelmia, johin on koottu esimerkiksi:
  • jokin päästandardi sekä sen olennaiset viitestandardit
  • jonkin tietyn aihealueen kaikki olennaiset standardit tai
  • jonkin tietyn aihealueen standardeja sekä muuta standardeihin liittyvää tukimateriaalia, kuten artikkeleja.

SFS-käsikirjojen julkaisijana on SFS. METSTA oman alansa standardoinnin erityisosaajana ja yhtenä SFS:n toimialayhteisönä valmistelee omalta alueeltaan ehdotukset SFS-käsikirjoiksi. Löydät luettelon julkaistuista SFS-käsikirjoista aihealueittain jaoteltuna SFS:n sivuilta.

SFS-käsikirjojen hankinta

SFS-käsikirjat saat hankittua SFS:n verkkokaupasta (sales.sfs.fi).