METSTA » Ajankohtaista » Hitsauksen menetelmäkoestandardin uusi painos julkaistu

Hitsauksen menetelmäkoestandardin uusi painos julkaistu

17.07.2017
Hitsauksen menetelmäkoestandardi SFS-EN ISO 15614-1:2017 "Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella. Osa 1: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus" on julkaistu suomeksi ja englanniksi. 

Edellisen painoksen mukaan tehdyt hitsausohjeet ovat yhä voimassa eikä uusi painos kumoa niitä. Uudet hitsausohjeet tehdään uuden painoksen mukaan.

Standardin suurimmat muutokset koskevat uusia vaatimustasoja, suojakaasujen pätevyysalueita ja aaltomuoto-ohjattua hitsausta. 

Uudessa standardissa on kaksi vaatimustasoa, joista taso 1 noudattaa ASMEn vaatimuksia ja taso 2 vastaa standardin aiemman painoksen vaatimuksia. Tason 1 vaatimukset ovat lievempiä, esim. koekappaleiden testaus vaatii vain muutamia rikkovia aineenkoetuksia.

MAG-hitsauksessa suojakaasun hiilidioksidipitoisuutta saa nostaa tai laskea 20 % menetelmäkokeessa käytetystä pitoisuudesta. Muutos on suhteellinen, eli 20 % CO2-pitoisuuden pätevyysalue on 16…24 %. Myös suojakaasun mitä tahansa kaasukomponenttia voi lisätä tai poistaa 0,1 % ilman uutta menetelmäkoetta.

Aaltomuoto-ohjatulla hitsauksella tarkoitetaan käytännössä hitsauskonevalmistajien erikoisprosesseja. Virtalähteen valmistajan tai aaltomuodon ohjaustavan muutos vaatii uuden menetelmäkokeen, mutta tämä ei tarkoita sitä, että hitsauskoneesta tulisi automaattisesti oleellinen muuttuja. Valmistaja ja tunnistetiedot on kuitenkin merkittävä menetelmäkoepöytäkirjaan.

Lisätietoja: Ville Saloranta, METSTA