METSTA » Ajankohtaista » Nuorrutus-, hiiletys- ja automaattiteräksille valmisteilla uudet EN ISO-standardit

Nuorrutus-, hiiletys- ja automaattiteräksille valmisteilla uudet EN ISO-standardit

27.02.2017
Tällä hetkellä nuorrutus-, hiiletys- ja automaattiteräksille ovat voimassa seuraavat eurooppalaiset standardit:
  • SFS-EN 10083-1:2006 Nuorrutusteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot 
  • SFS-EN 10083-2:2006 Nuorrutusteräkset. Osa 2: Seostamattomat teräkset. Tekniset toimitusehdot 
  • SFS-EN 10083-3:2006 Nuorrutusteräkset. Osa 3: Seostetut teräkset. Tekniset toimitusehdot 
  • SFS-EN 10084:2008 Hiiletysteräkset. Tekniset toimitusehdot 
  • SFS-EN 10087:1998 Automaattiteräkset. Tekniset toimitusehdot aihioille, kuumavalssatuille tangoille ja valssilangoille 
Näitä standardeja vastaavat ISO-standardit ISO 683-1…4 on päivitetty ja julkaistu kesällä 2016. Viime syksynä päätettiin käynnistää eurooppalaiset työkohteet näiden ISO-standardien hyväksymisestä sellaisenaan identtisiksi eurooppalaisiksi EN ISO-standardeiksi EN ISO 683-1…4, joilla korvataan siis em. vanhat standardit EN 10083-1…3, EN 10084 ja EN 10087.

Samassa yhteydessä päätettiin uudistaa myös kirkkaiden terästankojen standardisarja:
Uudistustyössä nämä viisi erillistä standardia yhdistetään yhdeksi standardiksi EN 10277. Standardisarjan EN 10277 uudistaminen tehdään perustuen vastaavaan kansainväliseen standardiin
  • ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -- Part 18: Bright steel products
Tätä standardia ISO 683-18 ei voida kuitenkaan sellaisenaan ottaa eurooppalaiseksi EN ISO-standardiksi, koska se sisältää myös ruostumattomat kirkkaat terästangot, jotka on jo määritelty eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 10088-3.

Edellä mainitut standardiehdotukset prEN ISO 683-1…4 ja prEN 10277 ovat parhaillaan lausuntokierroksella, lausuntoaika päättyy 28.4.2017.

Standardisarjassa EN ISO 683 on jo aiemmin julkaistu osa 17, joka koskee laakeriteräksiä:
  • SFS-EN ISO 683-17:2014 Lämpökäsiteltävät teräkset, seosteräkset ja automaattiteräkset. Osa 17: Kuula- ja rullalaakeriteräkset
Teräksiin ja metallisten materiaalien aineenkoetukseen liittyvästä standardisoinnista saat parhaiten tietoa liittymällä kansalliseen komiteaan K 900 "Teräkset ja aineenkoetus".

Lisätietoja: Mika Vartiainen