METSTA » Ajankohtaista » Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu

02.01.2017
Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Ilmansuodattimia koskeva testaus- ja luokitusstandardi SFS-EN 779 korvautuu uudella SFS-EN ISO 16890 -standardisarjalla, jossa lähtökohtana on yhdistää amerikkalainen ASHRAE 52.2 sekä nykyisin Suomessa käytössä oleva eurooppalainen SFS-EN 779 -standardi.

Uusi standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM) arvot. Oikean suodattimien valintaan tulee merkittävästi nykyistä tarkempia lähtötietoja. Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat). Uudessa luokittelussa tarkastellaan koko hiukkaskokoaluetta eikä vain nyt käytettyä 0,4 µm hiukkaskokoa

SFS-EN ISO 16890 standardi sisältää neljä eri osiota:

Air filters for general ventilation / Yleisilmanvaihdon ilmansuodattimet

- Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM) / Osa 1: Tekniset määritelmät, vaatimukset ja hiukkasmaisen aineksen erotusasteeseen perustuva luokitusjärjestelmä (ePM)
- Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance / Osa 2: Erotusasteen (hiukkaskokoluokittain) ja virtausvastuksen mittaaminen
- Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured / Osa 3: Massaerotusasteen sekä testipölykuormituksesta aiheutuvan painehäviön määrittäminen
- Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency / Osa 4: Käsittelymenetelmä minimierotusasteen määrittämiseen.

Mikä muuttuu

- Testiaerosolit DEHS (0,3 - 1 µm), KCl (1 - 10 µm)
- Varauksenpoistokäsittely tehdään kokonaiselle suodattimelle
- Testipöly vaihtuu ASHRAE pölystä ISO A2 pölyyn (ISO 12103-1)
  • Testipölypitoisuus 70 mg/m³ -> 140 mg/m³
  • Testipölykuormitus ei ole pakollinen ePM luokille, mutta Eurovent-energiatehokkuusluokitus tulee perustumaan tähän.
- Kuormitus tapahtuu varauksenpoistokäsitellylle suodattimelle 
- Luokitus muuttuu täysin
  • ePM pääluokat ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 ja ISO Coarse
  • ePM luokan erotusaste on alkuerotusasteen ja varauksenpoistokäsitellyn erotusasteen keskiarvo, esim. ePM1 55% (minimissään 50 %), luokka-arvot 5 % välein
  • ISO Coarse luokassa ePM10 <50 %, luokka-arvo on punnituserotusasteen alkuarvo

Siirtymäaika: uutta standardia (SFS-EN ISO 16890) voi alkaa käyttää tämän vuoden aikana. SFS-EN 779 käyttäminen loppuu 2018 alussa.

Lisätietoja: Kimmo Konkarikoski