METSTA » Ajankohtaista » Uutisia » MBD-raportti

Raportti malliperustaisesta tuotemäärittelystä

MBD (malliperustainen tuotemäärittely, Model Based Definition) tarkoittaa lyhyesti sanottuna tuotetietojen täydellistä määrittelemistä 3D-mallin avulla, ilman perinteisiä 2D-piirustuksia.

METSTA on laatinut sidosryhmätyönä oheisen raportin MBD-menetelmän soveltamisen perusteista. Oikealla tavalla sovellettuna MBD voisi tarjota suomalaiselle teknologiateollisuudelle kilpailutekijän.

Useat teknisen tuotemäärittelyn standardit tukevat MBD-menetelmää. Näistä standardeista tärkeimpiä ovat:
  •  SFS-ISO 16792 Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt
  • SFS-EN ISO 1101 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Geometriset toleranssit. Muodon, suunnan, sijainnin ja heiton toleranssit
  • SFS-EN ISO 5459 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Geometrinen tolerointi. Peruselementit ja peruselementtijärjestelmät.


Lisätietoja ja neuvontaa: Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA
Päivitetty viimeksi 15.12.2016